Friday 12 June 2020
While working in the Chandar Village, I suddenly got a call from a person from France. There was a general introduction. It was the first call I received from abroad. That was the call of Mr. Santosh Phad, the founder of Thinksharp Foundation. This organization and Santosh Sir work to provide better educational facilities to schools in rural areas.

 We had done some planning for Chandar Village  School at that time but then I was transferred from that school and at that time those planning stopped.A few days after joining the new school at village Gorhe Bu., I texted Santosh Sir, if anything could be done for my new school. After a while, reply came that we should definitely plan. And since then, change has begun in our school.

We started ‘StudyMall’, an initiative of Thinksharp Foundation and Santosh Sir in our school in September 2018. Since then, the school has started to change. The StudyMall project guided us to digitalize our school.Hanging Library established in the school has been found useful in creating a love of reading for the students, It’s under the StudyMall project.

 The Thinksharp Foundation is working as a bridge between the educational process in urban and rural areas. The Thinksharp Foundation is providing various facilities to needy rural schools across Maharashtra. As a result, both the quality of schools and the development of students are on the way to progress. Santosh Sir himself comes from a family in a rural area. After completing his higher education and working abroad, he has now settled in India.Santosh Sir, who feels that we owe something to the community we came from. Good luck for your further work, your guidance will always be with us.

Monday 1 June 2020


व्यक्तिविशेष
अजय दादा 

चंद्र ,आकाशातले तारे हा नेहमीच मुलांच्या कुतूहलाचा विषय असतो.  मी एकदा मुलांना शिकवितांना सहज बोलून गेलो की चंद्रावर खड्डे आहेत . मग मुलांनी हट्ट च धरला कि  आम्हाला ते खड्डे बघायचेच .  आम्ही ठरविले की शाळेतील मुलांसाठी टेलिस्कोप आणायचा . 
एखादी चांगली गोष्ट करायची ठरविल्यास त्यास नेहमीच चांगल्या लोकांची साथ लाभते . 
अजय दादा जे सध्या अमेरिकेत असतात . ते आमच्या अमोल दादा चे मित्र . आम्हाला टेलिस्कोप ची गरज आहे हि गोष्ट मी अमोल दादा ला बोललो होतो .  त्यांनी अजय दादाला याबाबत सांगितले . मग काय अजय दा नी आम्हाला त्यांच्याकडील टेलिस्कोप दिला आणि मुलांची चंद्रावरील खड्डे पाहण्याची इच्छा पूर्ण झाली . या टेलिस्कोप द्वारे आकाशातील विविध संकल्पना समजविण्यास आता फार मदत होते. 

 या वर्षाच्या सुरूवातीला च अजय दादा च्या संकल्पनेतुन आम्ही शाळेत 'तुरीय लॅब' ची स्थापना केली. मुलांची जिज्ञासा वाढावी यासाठी या लॅब च्या साहाय्याने विविध उपक्रम राबविले जाणार आहेत. 


परदेशात राहूनही अजय दा आपल्या देशातील शालेय बाबींमध्ये काय सुधारणा करता येईल यासाठी प्रयत्नशील आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ते वेळोवेळी प्रयत्न करतात . 
 या सर्वांसोबतच ते सामाजिक बाबीतही लक्ष घालतात . पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यात सुरु झालेल्या कोविड स्पेशल हॉस्पिटल साठी ५ बेड ची मदत केली आहे. 


तुमच्या सारखे माणसे भारतात राहावी असे नेहमीच मला वाटते .