Monday, 16 March 2020

Finally we met..

Valuable Sunday..

Mr. Keki Unwalla Ji (Mumbai) visited our school today. We discussed on many things about school improvements.
Thanks Keki ji ..
Keep up your good work.No comments:

Post a Comment

  व्यक्तिविशेष-  श्री. मिलिंद जी पगारे  २०१८ मध्ये मिलिंद जी सोबत ओळख झाली. सेवानिवृत्त झाल्यावर सामान्य माणसाची जी दिनचर्या असते त्यापेक्षा...