Tuesday 3 March 2020


‘दान हीच सेवा ‘ या हेतूने प्रेरीत होवून काम करणारे अनेक लोक समाजात आहेत पुण्यात राहणारे श्री.रामनाथ जी आणि सौ. मालती रामनाथ या मागील वर्षापासून जि.प. प्राथमिक शाळा गो-हे बु. येथील विदयार्थ्यांना वर्षभर पुरतील इतके नोटबुक्स आणि स्टेशनरी वाटतात.  
मागील वर्षी सुरु केलेला हा उपक्रम यावर्षी सुद्धा शाळेत पार पडला.
मागील वर्षी श्री. रामनाथ जी आणि त्यांच्या कुटुंबाने शाळेला संगणक ,
व्हाईटबोर्ड , प्रिंटर ,हार्मोनियम,इत्यादी वस्तु दिल्या.
मुलांच्या चेह-यावरील निखळ आनंदातच आनंद माननारे हे कुटुंब खरंच कौतुकास पात्र आहेत.

No comments:

Post a Comment