Saturday 8 February 2020

Curiosity

कांदयाची एपिडर्मल पेशी विषाणू आणि बुरशीविरूद्ध संरक्षणात्मक स्तर प्रदान करतात ,हे विषाणु संवेदनशील ऊतींना हानी पोहोचू शकतात.त्यांच्या साध्या रचनेमुळे आणि पारदर्शकतेमुळे ते बर्‍याचदा विद्यार्थ्यांना Microscope द्वारे दाखवून माहिती देता येते.
Just trying to create curiosity about science in my students .
Ajay Walgude दादा who stays in USA gifted this Microscope to us & we started it to use from today.

No comments:

Post a Comment