ज्ञान उड्या मारत नाही ते पायरीपायरीने पु्ढे जाते.Knowledge does not leap it progresses gradually.


वार्षिक सरस्वती पुजन आणि सावित्रीबाई पुजन 
No comments:

Post a Comment