ज्ञान उड्या मारत नाही ते पायरीपायरीने पु्ढे जाते.Knowledge does not leap it progresses gradually.

नवीन शाळा- नवीन  प्रवास 

 आज जि प शाळा गो -हे  मधील पहिला दिवस 

 
शाळा 
प्रवत्सोत्सव
                                           

No comments:

Post a Comment