Skip to main content
आज आमच्या ग्रामपंचायत गो-हे बु. यांच्या विद्यमाने शालेतील सर्व विद्यार्थ्याना तानाजी हा चित्रपट दाखविण्यात आला. सिंहगड किल्ल्याच्या जवळच असलेल्या आमच्या शाळेतील विद्यार्थ्याना या किल्ल्याचा इतिहास अधिक चांगल्या प्रकारे रूज़ेल यात शंका नाहीं. सर्वांचे धन्यवाद...


Comments