Wednesday, 1 August 2018

नवीन शाळा- नवीन  प्रवास 

 आज जि प शाळा गो -हे  मधील पहिला दिवस 

 
शाळा 
प्रवत्सोत्सव
                                           

No comments:

Post a Comment

  मागच्या आठवड्यात शाळाबाह्य असणाऱ्या काही विदयार्थ्यांना आम्ही शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. आदिवासी समाजातील ही मुले आणि त्यांचे कुटुं...