Monday 25 November 2019


पुढील महिन्यात  शाळेतील मुलांसाठी टेलिस्कोप घेण्याचे ठरविले आहे. मुलांमध्ये आकाशातील ग्रह ता-याविषयी असलेली उत्सुकतेचे समाधान करण्यासाठी याचा नक्कीच उपयोग होईल याची माला खात्री आहे.  टेलिस्कोप घेण्यासाठी जवळपास ४०,०००  रुपयांची गरज भासणार आहे. काही पैशांची जुळवाजुळव आम्ही केली आहे, तरी आणखी काही पैशांची आम्हाला गरज आहे. तरी जे या कामात आम्हाला मदत करू इच्छितात त्यांनी सढळ हातानी  आम्हाला मदत करावी
  खाली बँक  खात्याविषयी माहिती  दिली आहे. 


खात्याचे नाव- श्री. शिवाजी दिनकर गायकवाड़ /रजनीकांत सुखशाम मेंढे 

खाते क्रमांक -  60346636831

शाखा- खानापुर 

IFSC Code - MAHB0000473Annual Sports and Cultural EventSunday 17 November 2019

Finally Dream came true..
Fun begins..

Small but our solid step toward making science education a fun. We established a small Science Lab & gave the name 'Science Super Corner'. Now we can show some little chemical reactions,  can explain science facts using the equipments of this 'Science Super Corner.'
Thanking  the person who donated these equipments.

It was special Children's Day this year. Mr. Narendra Ji Umale and me are connected through  facebook. He , along with his wife and friends came to the Children's Day Celebration. They brought a special gift for children. 
Narendra Ji , 'दान' - has very important place in Indian culture.Many peoples who donates from the immense wealth that they have are worthy ofrespect.However, the a person who gives a little of that he has is more respectful. There is no doubt the help you provided to our school & students will definitely benefit them in their learning process.
      keep up you good work.

Thank you so much Narendra Ji...

Monday 11 November 2019

Thank you..“अवचित Trekking Group”
मागील दहा वर्षापासून अवचित ट्रेकिंग ग्रुप दुर्गम भागातील विद्यार्थी आणि लोकांना मदत करत आहे.  अमोल जी उनेचा यांच्यामार्फ़त  या ग्रुप ची माझी ओळख झाली  आज ग्रुप मार्फ़त चांदर आणि तिकडील वाड्या वस्त्यावरील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप करण्यात आले.. या मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी झटना-या  या सर्व देवदूतांचे मनापासून आभार

It has been 10 years since this group is providing the educational facilities to the children of Remote areas.
The man behind all these efforts is Amol Unecha sir. This time I got the chance to work with them.

Man behind all this
Amol ji Unecha


चवदार