Wednesday 20 February 2019

या फ़ोटो मधील सर्व तरुण मंडळीनी फ़ार महत्वाची जवाबदारी हातात घेतली आहे, ती म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व गड़ किल्ल्यांचे संवर्धन . या साठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत.
सध्याच्या पाठ्यपुस्तकात असणारे गड़-किल्ले आणि त्यांची खरी स्थिति यावर चिंतनात्मक शॉर्ट -मुवी हे तरुण करीत आहेंत. गड़-किल्ल्यांचे संवर्धन व्हावे,त्यांचा विकास व्हावा हाच त्यामागचा हेतु. काल आमच्या शाळेत या शॉर्ट-मुवीचा काही भाग शूट करण्यात आला त्यानिमित्त या संस्थेतर्फ़े आणि तरुण मंडळातर्फ़े महाराजांची प्रतिमा भेंट म्हनुन मिळाली.
Thanking so much..everyone
No comments:

Post a Comment