ज्ञान उड्या मारत नाही ते पायरीपायरीने पु्ढे जाते.Knowledge does not leap it progresses gradually.

 Hard Work’....’Work Hard’
हे ज्या ‘आई ‘ च्या पोटातूनच शिकुन आलों... आजचा पुरस्कार तिला च समर्पित...
Got Best Teacher Award 2018 Pune


No comments:

Post a Comment