Wednesday, 5 September 2018

 Hard Work’....’Work Hard’
हे ज्या ‘आई ‘ च्या पोटातूनच शिकुन आलों... आजचा पुरस्कार तिला च समर्पित...
Got Best Teacher Award 2018 Pune


No comments:

Post a Comment

  मागच्या आठवड्यात शाळाबाह्य असणाऱ्या काही विदयार्थ्यांना आम्ही शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. आदिवासी समाजातील ही मुले आणि त्यांचे कुटुं...