Thursday 16 August 2018

Big Day....

काल दिनांक १५ ऑगस्ट रोज़ी #ThinkSharp Foundation चे संस्थापक Santosh Phad सर यांच्याशी google hangout द्वारा Paris (France) वरून video conference द्वारा चर्चा करण्यात आली...
या चर्चेत सरपंच लहू जी खिरीड़ (ग्रामपंचायत गो-हे बु. ), सचिन जी पासलकर ,ग्रामसेवक ख़ैरनार भाऊसाहेब आणि अनेक गावतील लोकानी सहभाग घेतला..
यावेळी श्री संतोष सर यानी आमच्या शाळेसाठी Study Mall project अंतर्गत विविध योज़नाचीं घोषणा केली...
ग्रामीण भाग़ातील मुलाना Quility Education पुरविण्यासाठी काम करत असलेले #ThinkSharp Foundation आणि Santosh ji Phad यांचे मनापासुन आभार...
 

    Yesterday villagers and school teachers from Gorhe Bk had google hangout with Santosh ji Phad Paris, France for proposed StudyMall location Z.P School Goghre.Bk. Pune.
Thank you for everything.....
#ZpSchoolGorheBkNo comments:

Post a Comment