Sunday 15 April 2018

The World Needs People Like You...Mr.Rajendra Jagdale Sir (C.E.O. Science & Technology Park Pune University )
 ------------------------------------------
श्री. राजेंद्र जगदाळे सर .... अतिशय मोठ्या हुद्द्यावर असलेली व्यक्ती ...पण आपण ज्या सामाजिक वातावरणातुन आलोय त्याचे काहीतरी  देणे आहे,  हि  भावना मनात ठेवून समाजपयोगी कार्य करायला सतत धडपडनारे ....
Meeting with you is like a eye-opener exeperience for me...
Thanking For Everything you are doing for my Village & School....


No comments:

Post a Comment