Monday, 4 May 2020Annual Results
वार्षिक निकाल  
-----------------------------------
निकाल पाहण्यासाठी आपल्या नावावर क्लिक करा.
Click on your name to see your result.
``No comments:

Post a Comment

  मागच्या आठवड्यात शाळाबाह्य असणाऱ्या काही विदयार्थ्यांना आम्ही शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. आदिवासी समाजातील ही मुले आणि त्यांचे कुटुं...