Saturday, 27 April 2019

Quest : Science  Seminar -2 
क्विस्ट : विज्ञान सेमिनार -२

We organised Science Seminar in our School.It was fun  again for children to see some chemical reactions. No comments:

Post a Comment

  मागच्या आठवड्यात शाळाबाह्य असणाऱ्या काही विदयार्थ्यांना आम्ही शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. आदिवासी समाजातील ही मुले आणि त्यांचे कुटुं...