Tuesday, 27 November 2018

However good a Constitution may be, if those who are implementing  are not good, it will prove to be bad.
 However, bad Constitution may be, if those who are implementing  are good, it will prove to be good.

 Celebrated Constitution Day 

  व्यक्तिविशेष-  श्री. मिलिंद जी पगारे  २०१८ मध्ये मिलिंद जी सोबत ओळख झाली. सेवानिवृत्त झाल्यावर सामान्य माणसाची जी दिनचर्या असते त्यापेक्षा...